Thursday, October 1, 2009

ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ...

Μετά την αναίρεση τής γραπτής
συγκατάθεσης τής/τού εμβολιαζόμενου
από τον υπουργό υγείας Αβραμόπουλο για
το εμβόλιο τής νέας γρίπης, είναι πολύ
χρήσιμες ορισμένες πληροφορίες:

Όλα τα εμβόλια περιέχουν "ενισχυτικά" ή
βελτιωτικά". Χωρίς αυτά είναι αδύνατο
να λειτουργήσουν. Δηλαδή, εάν βάλουμε
την καλλιέργεια κάποιου παθογόνου σε
ένα εμβόλιο και το εισάγουμε στον
οργανισμό δεν παρουσιάζεται
ανοσολογική αντίδραση ή εμφανίζεται
ελάχιστη. Tότε λένε ότι το εμβόλιο δεν
λειτουργεί. Για να γίνει
αποτελεσματικό ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
"ενισχυτικό" και συντηρητικό.
Αυτά είναι εξαιτερικά τοξικές ουσίες
όπως οργανικός υδράργυρος
(εκατοντάδες φορές τοξικότερος από τον
μεταλλικό) αλουμίνιο, διάφορα χημικά,
άλλα έκδοχα, κ.λπ.
Στην περίπτωση τού εμβολίου για τη νέα
γρίπη βρέθηκε να περιέχει, εκτός τού
οργανικού υδραργύρου, και το
ενισχυτικό με το όνομα "squalene".
Πρόκειται για μια ελαιώδη ουσία, (προς
το παρόν... απαγορευμένη στις ΗΠΑ) για
χρήση σε εμβόλια. Είναι ένα συστατικό
που υπάρχει στο λαδάκι μας και στα
ψάρια, ειδικά στο συκώτι τού καρχαρία!
Ο οργανισμός μας το αναγνωρίζει και το
καταναλώνει λόγω των αντιοξειδωτικών
ιδιοτήτων του, στην περίπτωση που
εισαχθεί από το στόμα (τη φυσική οδό).
Στην περίπτωση που εισαχθεί στον
οργανσιμο αφύσικα και βίαια μέσω
εμβολίου, τότε δημιουργείται οξεία
ανοσολογική αντίδραση ανεβαίνουν τα
αντισώματα, τα μετρούν τα βρίσκουν
υψηλά κι έτσι στη συνέχεια
ισχυρίζονται ότι το εμβόλιο πέτυχε
ανοσοποίηση τού οργανισμού.
Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστήμονα Dr. Viera
Scheibner, Ph.D (έχω ερευνήσει την πορεία της
και έχω διαβάσει όλα τα άρθρα και τα
βιβλία της εδώ και δέκα χρόνια), όταν
εισάγουμε το squalene στον οργανισμό,
εμφανίζεται το γνωστό Σύνδρομο τού
Κόλπου, δηλαδή ποικίλες ασθένειες που
παρουσίαζαν οι στρατιώτες των ΗΠΑ και
άλλων στον Πόλεμο τού Κόλπου. Άλλοι
επιστήμονες λένε ότι εμφανίζεται και
στειρότητα.
Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι οι
γνωστές παρενέργειες είναι:
Αρθρίτιδα,
Διαταραχή τής νευρομυϊκής λειτουργίας
Λεμφαδενοπάθεια
Φωτοευαισθησία και κοκκίνισμα τού
δέρματος
Χρόνια κόπωση
Χρόνιοι πονοκέφαλοι
Ανεξήγητη απώλεια τού τριχωρού τής
κεφαλής
Αδυναμία επούλωσης τραυμάτων
Ελκώδεις άφθες
Ζαλάδες
Αδυναμία
Απώλεια μνήμης
Αιφνίδιες συγκινησιακές αλλαγές
Νευροψυχιατρικά προβλήματα
Επιδράσεις στον θυρεοδειδή
Αναιμία
Αυξημένη ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών
αιμοσγαιρίων (ESR)
Λύκος
Πολλπαλή σκλήρυνση
Μυϊκή ατροφία
Raynaud’s phenomenon
Σύνδρομο Sjorgren
Χρόνια διάρροια
Εφίδρωση κατά τον ύπνο
και
Χαμηλός πυρετός
Άλλες μελέτες λένε για αυτό το "αθώο"
λαδάκι σχεδόν τα ίδια.

Μια άλλη επιστήμονας η Dr. Sherry Tenpenny (http://www.newswithviews.com/T
enpenny/sherri6.htm) αναφέρει ευρήματα ερευνών
τού Cochrane Group, που επανεξέτασε 64 μελέτες
για παιδιά και βρήκε ότι ο ισχυρισμός
πως υπάρχει μεγάλη αποτελεσματικότητα
για το εμβόλιο τής απλής γρίπης δεν
στηρίζεται στα ευρήματα. Μια ακόμα
έρευνα έδειξε ότι τα περιστατικά
γρίπης δεν μειώθηκαν παρά τον
εμβολιασμό.
Μια επανεξέταση άλλων 51 εργασιών που
αφορούσε 260.000 παιδιά στη Ρωσία,
αναφέρει ότι δεν υπάρχουν θετικές
ενδείξεις με τον εμβολιασμό παιδιών 6-23
μηνών, μεγαλύτερη από όσο εμφανίζει
ένα εμβόλιο "πλαστό" (placebo). Για υγιείς
ενήλικες τα αποτελέσματα είναι τα ίδια.
Άλλες 25 μελέτες που επανεξετάστηκαν
και αφορούσαν 60.000 συμμετέχοντες,
έδειξαν ότι ο εμβολιασμός μείωνε τον
κίνδυνο ασθένειας μόνο κατά 6%. Οι
ερευνητές συμπέραναν ότι η ανάγκη
γενικού εμβολιασμού δεν υποστηρίζεται
από αυτά τα ευρήματα.

Δείτε επίσης την κατωτέρω σελίδα για
για ποικίλα χημικά που βρέθηκαν στα
εμβόλια, χημικά που τα ρίχνουν συνήθως
σε σπερματοκτόνα, καθαριστικά και
αρώματα!

http://justgetthere.us/blog/archives/Spermicide,-Cleaners,-and-Cosmetics-along-with-Thimerosal-and-Squalene-Found-in-Experimental-H1N1-Vaccine.html

Δείτε και την ελληνική σελίδα για τα
εμβόλια:

http://neagripi.blogspot.com/

No comments: