Thursday, June 26, 2008

άλλη η σημασία της λέξης ΗΛΙΘΙΟΣ

Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης,

με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου.

Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.


Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων,

οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος

και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό-απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως 'τροφή για σκέψη' τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα 'η' και 'υ' και να αντικατασταθούν από το γράμμα 'ι'.2. Να καταργηθεί το γράμμα 'ω' και να αντικατασταθεί από το γράμμα 'ο'.


3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούνως εξής: 'αι'---> 'ε', 'ει'--->'ι', 'οι--->ι', 'υι'--->ι','αυ'--->'αβ', 'ευ'--->'εβ'

4. Να καταργηθεί η χρήση του 'γγ' και να αντικατασταθεί από το 'γκ'.


5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα 'ς' και να αντικατασταθεί από το γράμμα 'σ'.Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο

θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ,λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το 'ου').Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής καθίσταται αναγκαία

μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη.

Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας'.


Προωθήστε το mail αυτό για την ενημέρωση του κόσμου για τη νέα ηλιθιότητα, (επισημαίνω δε για μια ακόμη φορά ότι το έλληνας είναι ιδιότητα και όχι υπηκοότητα,...)

με το πρόσχημα δήθεν του εκσυγχρονισμού της (ήδη επικίνδυνα ρημαγμένης τα τελευταία χρόνια) γλώσσας μας!

Υ.Γ.
άλλη η σημασία της λέξης ΗΛΙΘΙΟΣ
άλλη της λέξης ΙΛΙΘΗΟΣ,
άλλη του ΙΛΙΘΙΟΣ
άλλη του ΗΛΗΘΗΟΣ,κ.ο.κ.
Δυστυχώς ,όμως,ο κ.Ματσάκης τις έχει όλες αυτές τις ιδιότητες,...

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE FOR ANIMAL RIGHTS


INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE FOR ANIMAL RIGHTS


Verdict in the case of bullfighting in Spain,
France and PortugalPreamble: the Court finds that:


1. The torturing, killing and humiliation of animals in arenas during corridas for the sole purpose of public entertainment panders to man’s basest instincts. These spectacles are a cultural disgrace, and a primitive and barbaric relict from the past that insults the basic ethical principles of modern European society.


2. The initiation of children and young people into the world of the corrida violates legislation on the protection of minors. Anyone who authorises it is jointly responsible for the corruption of young people’s morals and of rendering them insensitive to violence, as well as being jointly responsible for the growing incidence of aggression between adults.

3. The promotion and organisation of corridas also contravenes a number of national laws which already prohibit such cruelty in the towns and regions where it takes place. The penal code is still repeatedly interpreted in favour of the corrida by taking a “generous” attitude approaching a circumvention of the law.


V e r d i c tin the case of the corridasagainst the leaders of France


based on the oral testimony given today and an examination of the evidence,the Court finds
the President and the Prime Minister of the French Republic,
Mr. Nicolas Sarkozy and Mr. François Fillon,


guilty of


- complicity in acts of cruelty to animals;
- failure to protect children and young people
- by encouraging bullfighting propaganda in French schools,
- by allowing young children to attend corridas,
- by tolerating the establishment of bullfighting schools and subsidising these schools,
in which children and young people are taught to discard all sentiments of compassion and mercy;
- blocking the abolition of the corrida in France;
- condoning the masquerade in French arenas and thus causing the death by torture of
hundreds of bulls every year;

- using national and European public funds to promote the interests of bullfighting, overruling the
opinion of three-quarters of the French population, who want to see the corrida abolished in their country;
- contributing to the decline in French moral standards by encouraging spectacles of torture that
are reminiscent of ancient Roman circuses and which are abhorrent to modern, civilised society.


V e r d i c tin the case of the corridasagainst the Prime Minister of Spain
and the four Spanish bullfighters’ unions

based on the oral testimony given today and an examination of the evidence, and in the face of the magnitude of the cruelty inflicted on animals in Spain, particularly fighting bulls,the Court finds

Mr. José Luis Rodriguez Zapatero, Prime Minister of Spain,guilty of- complicity in acts of cruelty to animals;
- accepting and even advocating, as popular entertainment, the torture and killing of inoffensive,
sensitive and sentient creatures;
- maintaining the bloody and degrading spectacle of the corrida through subsidies, to the
detriment of underprivileged sections of the population.


The Court finds Mr. Zapatero and the four co-accused Spanish bullfighters’ unions

guilty of

- exporting the humiliating practice of the corrida to other countries, in particular to France;
- establishing and supporting bullfighting schools, in which children and young people are
taught that it is heroic to torment, to torture and to kill;
- making every effort to keep alive a barbaric tradition that is a disgrace to civilised society and
Europe’s cultural heritage;
- blocking the efforts of the EU to establish ethical standards that will include animal rights,
and contributing to the decline in Spanish moral standards by encouraging spectacles of torture that are reminiscent of ancient Roman circuses.
Verdictin the case of the corridasagainst the former President and the former Prime Minister
of the Republic of Portugal

based on the oral testimony given today and an examination of the evidence,


the Court finds
Mr. Jorge Sampaio, former President of the Republic of Portugal

and

Mr. José Manuel Barroso, former Prime Minister of Portugal
and current President of the European Commission,

guilty of

- openly enjoying the torture of bulls and other cattle, as well as the horses used in the arenas;
- maintaining and promoting bullfighting, despite the condemnation of these degrading
spectacles by the vast majority of Portuguese and European citizens;
- partially abolishing the law of 1928 which protected bulls from being put to death in Portuguese
arenas, thus putting their country back 80 years in matters of animal protection;
- deliberately delaying social and legislative progress concerning the protection of animals,
making Portugal a less civilised and a backward country, seen from a humanitarian point of view;
- using legislative means to spread the idea that the torturing of animals is part of everyday life,
that it is a form of art and entertainment and that it should be accepted as normal and respectable;
- contributing to the decline in Portuguese moral standards by encouraging barbaric spectacles
that are reminiscent of ancient Roman circuses and which are abhorred by modern, civilised society.


Verdict in the case of the corridas
Demands of the Court

The Court appeals to the legislators in the countries incriminated to take into account the opinion of the vast majority of their compatriots, who consider the corrida to be a barbaric practice, unworthy of a civilised nation. The Court calls for the abolition, as quickly as possible, of all forms of bullfighting that involve the harassing, the torturing and the killing of bulls.

In the meantime

the Court demands

- that all direct and indirect subsidies for corridas be stopped immediately;
- in protocol No. 33 of the Treaty of Amsterdam (which foresees full respect of the needs and
welfare of animals), the cancellation of the clause exempting the established traditions of member states – particularly religious rites, cultural and nationalist traditions;
- the immediate closure of all bullfighting schools for children and young people for reasons of the protection of minors;
- the barring of young people under the age of 16 from arenas and a prohibition against exposing children and young people to any forms of lobbying or propaganda in support of the corrida.
- that the European Community cease all subsidy of the corrida, whether direct or indirect.
- that the protection of animals be anchored unequivocally and without compromises in the
future European Constitution.
- that Pope Benedict XVI invoke the (still valid) papal bull DE SALUTE GREGI DOMINICI
of Pope Pius V, which clearly condemns bullfighting, as well as issuing clear directives calling
for the condemnation of the bloody, repulsive spectacle of the corrida.

- The Court demands that the European Parliament urgently organise a referendum to
allow the overwhelming majority of opponents to the corrida to express their opinion.

Geneva, 23 June 2008INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE FOR ANIMAL RIGHTS

FRANZ WEBER-SUISSE
RUDOLF SHALLER-SUISSE
IRENE BAERENZUG-SUISSE
EDITH FISCHER-GERMANY
FREDERIC JACQUEMART-FRANCE
THOMAS LUTH-ITALY
BRIDGET MURPHY-ENGLAND
ANTONIO PAIVO-PORTUGAL
MONTSE PAREDES-SPAIN
KOSTAS TSIPIRAS-GREECE
BERNHARD FRICKE-GERMANY

-"Τό νά αυτοτιτλοφορείσαι "Έλλην"

-"Τό νά αυτοτιτλοφορείσαι "Έλλην" καί τό νά έχης συνείδηση τί αυτή η έννοια σημαίνει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
"Έλλην" δέν είναι νά έχης ταυτότητα καί υπηκοότητα αυτού
τού Κράτους πού θέλει, χωρίς νά τ' αξίζη, νά λέγεται "Ελλάς".
"Έλλην" σημαίνει Φώς καί Πνεύμα.
Σημαίνει Άνθρωπος καί Εξανθρωπιστής.
Σημαίνει Αρετή καί Κάλος κι Ανδρεία.
Σημαίνει Ελευθερία καί Δίκαιον καί σεβασμό Ετεροδόξων.
- "Έλλην" σημαίνει Αρμονία καί Ήθος καί Έρως γιά τήν Φύση
καί τόν Κόσμο. Βαρύ τό φορτίο τής κληρονομιάς
ενός τέτοιου ονόματος
καί λίγοι έχουν τό δικαίωμα νά τό φέρουν."
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

BENZINPREISE INTERNATIONAL

BENZINPREISE INTERNATIONAL

Αφγανιστάν Afganistan Normalbenzin € 0,43
Αλγερία Algerien Diesel € 0,11
Αζερμπαιτζάν Aserbeischan Diesel € 0,31
Αίγυπτος Ägypten Diesel € 0,14
Αιθιοπία Äthiopien Super € 0,24
Μπαχάμες Bahamas Diesel € 0,25
Βολιβία Bolivien Super € 0,25
Βραζιλία Brasilien Diesel € 0,54
Κίνα China Normal € 0,45
Ισημερινός Ecuador Normal € 0,24
Γκάνα Ghana Normal € 0,09 !!!!!!!
Γροιλανδία Grönland Super € 0,50
Γουιάνα Guyana Normal € 0,67
Hong Kong Diesel € 0,84
Ινδία Indien Diesel € 0,62
Ινδονησία Indonesien Diesel € 0,32
Irak Super € 0,60
Καζακστάν Kasachstan Diesel € 0,44
Katar Super € 0,15
Κουβέιτ Kuwait Super € 0,18
Κούβα Kuba Normal € 0,62
Λιβύη Lybien Diesel € 0,08 !!!!!!!
Μαλαισία Malaysia Super € 0,55
Mexico Diesel € 0,41
Μολδαβία Moldau Normal € 0,25
Oman Super plus € 0,20
Peru Diesel € 0,22
Φιλιππίνες Philippinen Diesel € 0,69
Ρωσία Russland Super € 0,64
Σ.Αραβία Saudi Arabien Diesel € 0,07 !!!!!!
Ν.Αφρική Südafrika Diesel € 0,66
Ζουαζιλάνδη Swasiland Super € 0,10 !!!!!!
Συρία Syrien Diesel € 0,10 !!!!!
Trinidad Super € 0,33
Ταιλάνδη Thailand Super € 0,65
Τυνησία Tunesien Diesel € 0,49
USA Diesel € 0,61
Venezuela Diesel € 0,07 !!!!!
Αραβ.Εμιράτα Vereinigte arabische Emerate Diesel € 0,18
Vietnam Diesel € 0,55
Λευκορωσία Weissrussland Diesel € 0,51

Στην Ευρώπη(και Ελλάδα,βεβαίως) λόγω ΦΠΑ και Φόρου Καυσίμων και δεν ξέρω τι άλλο,τις τιμές δυστυχώς τις γνωρίζουμε.Μη μας δουλεύουν λοιπόν,με τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου(σε δολάρια,που συνεχώς πέφτει έναντι του ευρώ!!,άρα η τιμή του πετρελαίου παραμένει σχεδόν σταθερή).Δεν τρώμε κουτόχορτο,εκτός αν το θέλουμε.Και μέχρι τώρα απ'ότι φαίνεται το θέλουμε,αλλά για πόσο ακόμη?!!!

Friday, June 20, 2008

23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Στις 23-6-2008 συνεδριάζει στην Γενεύη το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ,και αναμένεται έπειτα απο ακροαματική διαδικασία στην οποία θα παρευρεθούν εκατοντάδες πολίτες,οργανώσεις και ειδικοί ,απο όλον τον κόσμο,να καταδικάσει την Ισπανία,για το συνεχιζόμενο αίσχος των ταυρομαχιών,μια πραγματική ντροπή για τον ανθρώπινο πολιτισμό.
Δυστυχώς στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με το θέμα,και πέρα απο τις γελοίες ψευτο-φιλοζωικές οργανώσεις,κάποιες απο τις οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με το να συλλέγουν χρήματα,να συλλαμβάνουν αδέσποτα και να τα θανατώνουν,και τις υποτιθέμενες οικολογικές οργανώσεις,οι περισσότερες απο τις οποίες είναι παραρτήματα κομμάτων,η, υπάρχουν για να απομυζούν τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα για το περιβάλλον ,χιλιάδες συνέλληνες όταν ταξιδεύουν στην χώρα της Ιβηρικής,βάζουν στο πρόγραμμα τους,και μια επίσκεψη σε μία αρένα ταυρομαχιών,αδιαφορώντας για τον πόνο που προκαλείται σε άλλες μορφές ζωής,και απο τα δικά τους χρήματα.
Μέλος της σύνθεσης του Δικαστηρίου,που ΄εχει διεθνές κύρος και αναγνώριση ,είναι ο Κ.ΣΤ.ΤΣΙΠΗΡΑΣ,ο οποίος θα παρευρεθεί για 10η φορά τα τελευταία 20 χρόνια,συμμετέχοντας σε έναν θεσμό,όχι για να πολιτευθεί,ούτε για να βγάλει χρήματα,ούτε για να γίνει γνωστός,αλλά απλά στα πλαίσια του αγώνα για την αναγνώριση δικαιωμάτων στα ζώα,...

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Στις 16 Ιουνίου 2008,θεμελιώθηκε στην θέση Αταραχή της Βόρειας Πίνδου,που ανήκει στην Λάιστα Ζαγορίου του Νομού Ιωαννίνων,και σε υψόμετρο 1700 μέτρων,το πρώτο οικολογικό ορειβατικό καταφύγιο στην Ελλάδα, με αρχιτεκτονικά σχέδια που παρείχε δωρεάν στον Ε.Ο.Σ.-ΛΑΙΣΤΑΣ το αρχιτεκτονικό γραφείο του Κώστα και του Θέμη Στεφ.Τσίπηρα(www.tsipiras.gr).
Το καταφύγιο αυτό θα εξοικονομεί 80% ενέργεια για θέρμανση,δροσισμό και φωτισμό,σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο,και θα κατσκευασθεί εξ ολοκλήρου με οικολογικά και φιλικά προς τον άνθρωπο και προς το περιβάλλον υλικά.
Βρίσκεται δε ,σε ένα στρατηγικό σημείο μεταξύ των Εθνικών Δρυμών ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ,στα δυτικά ,και της ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ στα ανατολικά,όπου και υπάρχουν αντίστοιχα ,μη-οικολογικά όμως ορειβατικά καταφύγια.
Ετσι ένας ορειβάτης που θα θελήσει να διασχίσει αυτό το κομμάτι της Βόρειας Πίνδου,θα έχει στην διάθεση του έναν ενδιάμεσο σταθμό,μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος κωνοφόρων,και με εκπληκτική θέα προς τις ψηλότερες κορφές της Γκαμήλας και της Τσούκα-Ρόσσας !
Στο καταφύγιο δόθηκε μετα από πρόταση του Κ.Σ.Τσίπηρα,το όνομα του μεγαλύτερου έλληνα ορειβάτη όλων των εποχών,του αείμνηστου ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δραστήριος νομάρχης Ιωαννίνων Αλέκος Καχριμάνης,δήμαρχοι της περιοχής,ο πρόεδρος της ΟΦΟΕΣΕ Αντρέας Αντωνόπουλος,ο πρόεδρος του Ε.Ο.Σ.Λάιστας Φόρης Ποάλας,εκπρόσωποι 8 ορειβατικών και φυσιολατρικών συλλόγων,και ο μεγάλος γάλλος αλπινιστής Francois Labande,βουλευτής του γαλλικού κοινοβουλίου,ενώ μηνύματα απέστειλαν ο αλπινιστής και ευρωβουλευτής Reinhold Messner,και πολλοί βουλευτές και φορείς από όλη την Ελλάδα.
Ας σημειωθεί επίσης ότι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ υπήρξε συνιδρυτής της παγκόσμιας περιβαλλοντικής οργάνωσης MOUNTAIN WILDERNESS,η οποία έσωσε στο παρελθόν 2 φορές τον Ολυμπο από τα σχέδια επιτείδιων που ήθελαν να κατσκευάσουν χιονοδρομικά κέντρα ,και την Βάλια –Κάλντα από τα σχέδια της Δ.Ε.Η ,που ήθελε να κατσκευάσει ένα υδρο-ηλεκτρικό φράγμα.
Τέλος αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η ευτυχώς αποτυχημένη,προσπάθεια κάποιων,να μην γινει η εκδήλωση,να μην δοθεί το όνομα και να μην τιμηθεί η μνήμη του μεγάλου Γ.Μιχαηλίδη,τόσα χρόνια μετά τον θάνατο του,την ίδια στιγμή που κάποιοι φροντίζουν εν ζωή,και μάλιστα με ανύπαρκτη ορειβατική δράση να προβάλλονται,και να λυμαίνονται τον χώρο της ελληνικής ορειβασίας.

Sunday, June 8, 2008

ΛΑΙΣΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Λάϊστας Ζαγορίου Ιωαννίνων θεμελιώνει την Κυριακή 15 Ιουνίου 2008 -τριήμερο του Αγίου Πνεύματος-,στις 12 το μεσημέρι, το πρώτο Βιοκλιματικό Ορειβατικό Καταφύγιο της χώρας μας, που βρίσκεται στο πιο Βόρειο σημείο των συνόρων μας, στην Οροσειρά της Πίνδου και στην τοποθεσία ΑΤΑΡΑΧΗ,στη Λάιστα Ζαγορίου Ιωαννίνων ,σε υψόμετρο 1500m.
Τα σχέδια εκπονήθηκαν δωρεάν από το αρχιτεκτονικό γραφείο των Κώστα & Θέμη Στεφ. Τσίπηρα, το κτίριο θα εξοικονομεί 80% ενέργεια σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο, και για την κατασκευή του πολλές εταιρείες οικοδομικών οικολογικών υλικών ,έχουν προσφέρει δωρεάν υλικά !
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα ,του ελληνικού τμήματος του MOUNTAIN WILDERNESS ,του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής (Σ.ΟΛ.ΑΡ., www.s-ol-ar.gr) , της Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, την οποία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρός της κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος καθώς και μέλη του Δ.Σ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορειβατική εξόρμηση στην κορυφή «Φλάμπουρο»,την Κυριακή 15 Ιουνίου(4 ώρες πεζοπορεία), και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό Λάϊστα με τοπικά φαγητά και εδέσματα . Στην εκδήλωση θα παραστεί επίσης ο διάσημος αλπινιστής και Ιμαλαΐστας Φρανσουα Λαμπάντ, συγγραφέας & συνιδρυτής της παγκόσμιας οργάνωσης για την προστασία των βουνών Mountain Wilderness ,καθώς επίσης και ο Ευρωβουλευτής και αλπινιστής Reinhold Messner,οι οποίοι και θα μιλήσουν στις 8,30 μ.μ. του Σαββάτου 14 Ιουνίου, στην κεντρική πλατεία της Λάιστας, με παράλληλη προβολή ταινιών.
Το καταφύγιο θα φέρει το όνομα του μεγαλύτερου έλληνα ορειβάτη όλων των εποχών, του αείμνηστου Γιώργου Μιχαηλίδη.

Monday, June 2, 2008

Σταματηστε για 1 λεπτο και σκεφτητε!!!

Σταματηστε για 1 λεπτο και σκεφτητε

Το 2000
1 $ = 1.2 € 1 βαρελι πετρελαιο = 60$
επομενως 1 βαρελι = 72 €
Σημερα
1 $ = 0.62 € 1 βαρελι γυρω στα 115$.

Επομενως 1 βαρελι = 71,3 Eur
Η ερωτησις ειναι:
Εαν στην Ερωπη το βαρελι,

εχει την ιδια τιμη, με εκεινη του 2000,
γατι η τιμη της βενζινης αυξηθει τοσο πολυ;


Η κριση του πετρελαιου δεν φαινεται τοσο απελπιστικη για οποιον πουλα βενζινη και για το κρατος που εισπρατει δυσαναλογους φορους επ αυτης. Ουτε καν για τους κρατικους φορεις που χρησιμοποιουν το πετρελαιο για παραγωγη ενεργειας, μεταφορες, κλπ που κι αυτοι αυξανουν συνεχως τους λογαριασμους

Νομιζω πως μας δουλευουν αγριως... ...
παρ ολα ταυτα, η κατασταση δεν ειναι τοσο τρομερη: σκεφτητε τι θα γινη μολις το δολλαριο αρχισει να ανατιματε!

Δεν τελειωσαμε με τις πληρωμες.....

Παρακαλω πολυ ανακυκλωσατε το παρον μηνυμα σε οσον πιο πολυ κοσμο μπορειτε:
- ισως να καταληξη στα χερια κανενος «εγκεφαλου» απο εκεινους που μας κυβερνουν και ισως να εχουμε καμμια διευκρινηση για το γεγονος οτι πληρωνουμε συνεχως επαυξημενο, κατι του οποιου η τιμη παραμενει παντα η ιδια- ισως, εχοντας πλεον γνωση ολοι μας, οτι μας δουλευουν αγριως και μας κατακλεβουν (οπως απο ανεκαθεν), να μπορεσουμε και να βγουμε απ τα ρουχα μας...

- Λες;........